• Lorem ipsum

Tasba Floors / Laminaat2Go | Tasba Trading (Kamer van Koophandel 58522700), hierna te noemen TASBA FLOORS / Laminaat2Go, verleent u hierbij toegang tot www.laminaat2go.com (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Tasba Floors / Laminaat2Go behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Tasba Floors / Laminaat2Go spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tasba Floors / Laminaat2Go.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tasba Floors / Laminaat2Go en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tasba Floors / Laminaat2Go, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.